”[Dikterna] uppmärksammar det aparta i det till synes välbekanta och det paradoxala i det triviala och upprättar oväntade samband som lockar läsaren att reflektera vidare långt efter det att man kommit till diktens sista ord.”
 

—Lars-Håkan Svensson, Sydsvenskan

 

 

”Det som W. G. Sebald själv kallar mikrodikter tar form med en epigrammatisk exakthet, frammejslad i suveräna ögonblicksbilder och frusna överraskningar på en minnenas estrad, och vare sig denna ställs ut i nuet, i förfluten eller kommande tid, i ett konstruerat mentalt tillstånd eller i en mänskligt sett dunkel och obskyr kontext är ridån alltid uppe så att W. G. Sebalds berömda ’dokumentärfiktion’ får utrymme.”

—Michael Economou, Populär Poesi, nr. 35.

 

”Vid sidan av mötet mellan läsarens blick och bildens blick pågår ett annat möte: det mellan bildblicken och den mikroskopiskt korta dikt som ryms på bokuppslagets motstående högra sida. I några enstaka fall sneglar bildens blick på denna text, men för det mesta möter den istället läsarens blick rakt framifrån, nästan som om dikten inte fanns, eller ens förtjänade att kommenteras. Det känns uppfriskande solitärt."

 

—Marie Lundquist, Örnen och kråkan

Oberättat

W. G. Sebald och Jan Peter Tripp

Övers. Fedja Wierød Borčak och Vasilis Papageorgiou

Oktober 2017

 

Oberättat är resultatet av ett samarbete mellan författaren W. G. Sebald och konstnären Jan Peter Tripp. Boken innehåller 33 korta texter och lika många etsningar som föreställer ögonpar tillhörande några av kulturhistoriens mest ikoniska personligheter, såsom Francis Bacon, Samuel Beckett och Rembrandt. 

 

Utan att nödvändigtvis förklara varandra går text och bild i dialog och söker tillsammans epifanin i det till synes flyktiga och ytliga. I den egensinniga formen framhävs blicken och dess skaparkraft som det mest förfinade medlet att uppnå detta. ”Målaren visar hur människorna ser, poeten hur deras iakttagelseförmåga formar världen”, som det står i Andrea Köhlers efterskrift. 

 

W. G. Sebald (1944–2001) är författare till en rad inflytelserika böcker, bland annat Austerlitz, och ansågs före sin död som en sannolik Nobelpristagare. Jan Peter Tripp (f. 1945) är en tysk konstnär och grafiker som mottagit flera betydande priser och som är känd för sin hyperrealistiska stil. 

——

© Chromata 2019

Illustration av Lö Snöfall